fbpx

Logg inn

Meld deg inn

Etter å ha laget en konto, kan du følge statusen på din bestilling, følge godkjenningen av fakturaen og evaluere turen når du kommer hjem fra reisen.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft passord*
Fornavn*
Etternavn*
Email*
Telefon*
Land*
Contact Address **
* Når du lager en konto betyr det at du er ok med våre Vilkår for tjenesten og Personvernerklæring.

Allerede medlem?

Logg inn

Logg inn

Meld deg inn

Etter å ha laget en konto, kan du følge statusen på din bestilling, følge godkjenningen av fakturaen og evaluere turen når du kommer hjem fra reisen.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft passord*
Fornavn*
Etternavn*
Email*
Telefon*
Land*
Contact Address **
* Når du lager en konto betyr det at du er ok med våre Vilkår for tjenesten og Personvernerklæring.

Allerede medlem?

Logg inn

Reisevilkår

Ting du må vite når du bestiller reise hos oss

Reisevilkår

Askeladden Reiser AS sine vilkår baserer seg på ” Lov om pakkereiser” samt vedtatte ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” i samarbeidet mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. 

Påmelding og betaling
Påmelding kan foretas per telefon, mail eller post. Påmeldingen er bindende når kunden har bekreftet deltagelse muntlig, per mail eller skriftlig. Å la være å betale depositumsfaktura, regnes ikke som avbestilling. Dette må skje skriftlig eller muntlig. Depositumet trekkes fra på hovedfakturaen, når hovedfaktura er betalt, gjelder dette som deltagerbevis. Kunden må alltid kontrollere at mottatte reisebevis og fakturaer gjelder riktig tur, dato og påstigningssted, slik at dette stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages må Askeladden umiddelbart kontaktes.

Pass/visum – Schengenavtalen
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må også nå ha eget pass. Askeladden henviser kunder med utenlandsk pass om å undersøke visumplikt ved deres respektive lands ambassade.

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle bør ha reiseforsikring på reise. Kontakt derfor ditt forsikringsselskap om tegning av en slik forsikring. Denne forsikringen er for tap/skade på reisegods og dekning av legeutgifter og eventuelt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Ha også med Europeisk Helsetrygdkort. Dette bestilles hos ditt lokale NAV kontor eller på nettet. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. OBS. Dette erstatter ikke reiseforsikring.

Avbestillingsforsikring bør tegnes ved bestilling. Denne forsikringen omfatter det økonomiske tap som oppstår når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den sikrede, hans eneste reiseledsager, eller i den sikredes nærmeste familie (bosatt i et EØS-land). Avbestilling må skje straks det er klart at reisen ikke kan foretas og det må foreligge legeattest eller annen bekreftelse for det inntrufne. Sjekk med ditt forsikringsselskap om du har avbestillingsforsikring med i reiseforsikringen.

Avbestilling
Ved avbestilling innen 42 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 500,- pr. person. Ved avbestilling mellom 42 – 30 dager før avreise betales et beløp tilsvarende depositum på turen. Ved avbestilling 29 – 15 dager før avreise kan opptil 50% av turpris bli belastet. Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise, gis ingen refusjon.

Prisendring
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt for hver enkelt tur. Grunnlaget for våre priser er valutakurser, pris og avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til prisforandringer dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10 % kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest syv dager etter at melding om prisforhøyelser er mottatt på dennes adresse, gir Askeladden beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

Innstilling av en reise
En tur kan avlyses av Askeladden dersom:

  • Det ikke er påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Avlysning må skje senest 14 dager før avreise. 
  • Det inntreffer forhold som Askeladden ikke er herre over (Force Majeure). F.eks.: fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l. 
  • Forhold på reisemålet eller reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen. 

Eventuelle klager/tvister
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør, som vil prøve å rette på saken. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjons-nemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Askeladden foreligger. Askeladden tar forbehold om eventuelle trykkfeil, og om eventuelle endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå.